Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania składnicy akt w GBP w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 9/2021

         Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 11.02.2021r.

w sprawie  wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania składnicy akt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Działając na podstawie  art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. DzU z  2020 r. poz. 164)

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w życie przepisy kancelaryjno – archiwalne tj. :

  1. Instrukcję kancelaryjną,
  2. Jednolity rzeczowy wykaz akt,
  3. Instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

           w brzmieniu załączników nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W przypadku gdy kategoria archiwalna określona dla dokumentacji powstałej i zgromadzonej przed dniem wejścia w życie zarządzenia różni się od kategorii archiwalnej określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt, stosuje się kategorię archiwalną z oznaczeniem dłuższego okresu przechowywania akt.

§ 3

Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie została zakwalifikowana do odpowiednich kategorii archiwalnych, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.       

§ 4

Sprawy wszczęte , a nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należy przerejestrować zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

§ 5

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi, o których mowa w § 1  i bezwzględnego ich przestrzegania.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 30.07.2013 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie po uzgodnienia z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Katowicach.