Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 3 lutego 2021 roku
 

w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.  w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenie selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala, Filia w Przyszowicach, Filia w Chudowie w terminie od 3 lutego do 12 lutego 2021 r.

 

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję 2 komisję w składzie:

 

  1. Teresa Antoszewska – przewodnicząca komisji
  2. Iwona Bismor – członek komisji
  3. Janina Wyląg- Yousefi – członek komisji

 

  1. Janina Wyląg- Yousefi – przewodnicząca komisji
  2. Teresa Antoszewska – członek komisji
  3. Iwona Bismor – członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

- zbiory niewykorzystywane i nieczytane przez co najmniej 7 lat,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 12 lutego br.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.