Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Monitoring

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach prowadzi monitoring wizyjny budynku przy ul. Ogrodowej 47 oraz terenu wokół niego.
Administratorem systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach  z siedzibą Gierałtowice, ul. Ogrodowa 47
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@biblioteka.gieraltowice.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
Celem monitoringu jest zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia, zapewnienie zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Bibliotekę na szkodę

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią
a) art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
b) § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
c) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
d) art. 22 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.

w związku z art. 6 ust.1 lit. c) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)
Podmiotom danych (osobom zarejestrowanym przez system monitoringu wizyjnego) przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych,
Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane firmom serwisującym system.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania”

DOCXRegulamin Monitoringu (17,75KB)