Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece publicznej w Gierałtowicach

Zarządzenie Nr 28/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 22 października 2020 roku

 

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala i filie  w terminie od 22.10.2020 do 30.11.2020r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie

  1. Daria Yousefi – Przewodnicząca Komisji
  2. Iwona Bismor członek komisji
  3. Teresa Antoszewska - członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

-zbiory niewykorzystane i nieczytane przez co najmniej 7,

§ 4

Przewodnicząca Komisji jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 20 listopada.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.