Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 21A/2020  w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Zarządzenie Nr 21A/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 15 lipca 2020 roku

 

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach  w terminie od 13.07.2020 do 20.08.2020r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie

  1. Janina Wyląg Yousefi – Przewodnicząca Komisji
  2. Iwona Bismor członek komisji
  3. Teresa Antoszewska– członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

-zbiory niewykorzystane i nieczytane przez co najmniej 7,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

Przewodnicząca Komisji jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 20 sierpnia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji skontrum.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDFZarzadzenie nr 21A.pdf (243,55KB)