Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

 

Zarządzenie Nr 12/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 23 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia  Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Wprowadza się Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach 

Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

 

Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Gierałtowicach 

 

§ 1

1. Skontrum w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach prowadzi powołana komisja skontrowa, zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

3. Podstawą działania Komisji jest zarządzenie Dyrektora Biblioteki o rozpoczęciu skontrum. Zarządzenie określa:

1). termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

2). liczbę członków i skład osobowy Komisji,

3). zakres kontroli,

4) dokumenty stanowiące podstawę kontroli zbiorów,

5). Ewentualne dodatkowe instrukcje z zakresu organizacji skontrum.

§ 2

1 Komisję Skontrową zobowiązuję się:

 1. rzetelnego przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów skontrum i Regulaminu Kontroli i Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach,
 3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji

§ 3

 1. Skontrum zbiorów bibliotecznych ma na celu:

 

 1. Porównanie stanu faktycznego zbiorów z zapisami w księgach inwentarzowych, danymi  w bazach komputerowych i protokołami ubytków,
 2. Stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między stanem faktycznym a zapisami ewidencyjnymi oraz ustalenie braków względnych i bezwzględnych,
 3. Wyciągnięcie wniosków zapobiegających przyszłym brakom,

§ 4

1. Przedmiotem skontrum są materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece, a także wydane poza nią, a Mianowice;

 1. wypożyczone czytelnikom,
 2. oddane do oprawy.

2. Kontroli materiałów bibliotecznych znajdujących się poza biblioteką dokonuje się w drodze szczegółowego przeglądu odpowiedniej dokumentacji;

 1. kartoteki czytelników,
 2. wykazu zbiorów oddanych do oprawy,
 3. protokołów przekazania w depozyt itp.

 

3 .Za braki uznaje się materiały biblioteczne, których nie odnaleziono w czasie skontrum, ani też nie odnaleziono dowodu wydania ich poza bibliotekę. W szczególności;

 1. materiały biblioteczne nie odnalezione po raz pierwszy uznaje się braki względne,
 2. materiały biblioteczne nie odnalezione przy ponownej kontroli uznaje się za braki bezwzględne.

§ 5

 1. Z przeprowadzonego skontrum Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach i przedstawia go Dyrektorowi Gminnej Biblioteki po zakończeniu skontrum. Protokół powinien zawierać;
 1. ustalenia dotyczące ewidencji i stanu faktycznego materiałów bibliotecznych pod względem ilościowym,
 2. wnioski i zalecenia w sprawie nieodnalezionych materiałów bibliotecznych,
 3. uwagi dotyczące opieki nad materiałem bibliotecznym,
 4. wykaz braków bezwzględnych z określeniem wartości,
 5. protokół Komisji opisującej rozliczenie różnic wykazanych podczas skontrum.
 6. przekazania kompletnej dokumentacji do Dyrektora i Głównej Księgowej powinno nastąpić w  terminie 7 dni po zakończeniu spisu.

§ 6

Skontrum materiałów bibliotecznych, do których czytelnicy mają wolny dostęp przeprowadza się co najmniej raz na pięć lat.

 

PDFZarzadzenie nr 12.pdf (614,14KB)