Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie odwołania i powołania  Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 11/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 15 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie odwołania i powołania  Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L.2016.119.1 ze zm.) dalej RODO, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 Odwołuje się z funkcji Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach Pana Krzysztofa Pietrowskiego.

§ 2

Wyznacza się na  Inspektora Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach Panią Marzannę Fabian.

§ 3

Ramowy zakres zadań Inspektora Ochrony Danych określa § 39 RODO.

§4

Wyznacza się Pana Wojciecha Machulika  na Administratora Systemu Informatycznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

§5

Traci moc zarządzenie nr 3a/2018 w sprawie powołania Koordynatora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępców.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarzadzenie nr 11.pdf (228,68KB)