Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 1 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r.  w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenie selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach w terminie od 1 kwietnia do 24 kwietnia 2020 r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie:

 

  1. Teresa Antoszewska – przewodniczący
  2. Iwona Bismor – członek

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

- zbiory niewykorzystywane i nieczytane przez co najmniej 7 lat,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 24 kwietnia br.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PDFZarzadzenie nr 09.pdf (231,67KB)