Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

Zarządzenie nr 8/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 1 kwietnia 2020 roku
 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na podstawie art. 3 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)

§ 1.

1. Zawieszona została się z dniem 12 marca 2020 r. do odwołania, funkcjonowanie Gminna Biblioteka Publicznej w Gierałtowicach.

§ 2

Podstawowymi formami kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną są:

  1. poczta elektroniczna:
  2. forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego

ul. Ogrodowa 47, 44- 186 Gierałtowice

  1. telefony do filii.

Centrala Gierałtowice tel. 32 30 11-515
Filia 1- Przyszowice, tel. 32 33-62-069
Filia 2- Paniówki, tel. 32 238-60-13
Filia 3- Chudów, tel. 32 23-01-455

§ 3

1. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirusa), mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Biblioteki, wprowadza się następujące zmiany dotyczące sposobu świadczenia pracy przez pracowników Biblioteki:

1) pracę w siedzibie Biblioteki i filiach Biblioteki świadczą pracownicy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Biblioteki, wykonujący czynności, których nie można wykonywać poza siedzibą,

2) pracownicy, których zakres wykonywanych czynności pozwala na pracę poza siedzibą Biblioteki mogą wykonywać pracę w miejscu swojego zamieszkania, według przydzielonych zadań, ustalonych przez pracodawcę. Pracownicy, którzy wykonują pracę poza siedzibą biblioteki są zobowiązani do zachowania zasad ochrony danych osobowych oraz wytycznych Prezesa UODO.

§4

Pracownicy za pracę w miejscu swojego zamieszkania zachowują prawo do wynagrodzenia.

§5

Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie i drogą mailową swojego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o objęciu  go kwarantanną. 

 §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PDFZarzadzenie nr 08.pdf (379,10KB)