Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres działania

Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
  2. Pełnienia funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej na terenie gminy. Współpracuje z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.
  3. Udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych.
  4. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
  5. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
  6. Współdziałanie z bibliotekami ogólnokrajowymi sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie  rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa.
  7. Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.
  8. Doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajania potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

Informacja w języku migowym

Usługa Tłumacza Migam (pod linkiem informacje)

Coraz więcej firm i urzędów korzysta z rozwiązania – Tłumacz Migam, ułatwiającego obsługę osób niesłyszących. Miejska Biblioteka Publiczna dołączyła do tego grona.

Jest to usługa połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu. Osoba Głucha może przyjść i na miejscu połączyć się z Tłumaczem, może wykonać telefon z domu za pośrednictwem naszego Tłumacza lub może połączyć się przez aplikację w telefonie.

Regulamin dostępny pod linkiem

https://tlumacz.migam.org/regulamin