Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2024 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – Filia w Przyszowicach.

Zarządzenie Nr 11/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 4 marca 2024 roku

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – Filia w Przyszowicach, Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – filia w Przyszowicach  terminie od 06.03.2024 do 08.03.2024r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję   komisję w składzie

  1. Janina Wyląg-Yousefi przewodnicząca komisji
  2. Joanna Huczała – członek komisji
  3. Iwona Bismor członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

- zbiory niewykorzystane i nieczytane przez co najmniej 7,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 13 marca  2024r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.