Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 10/2024 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych pracownikom zatrudnionym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie nr 10/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 1 marzec 2024 roku

 

w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych pracownikom zatrudnionym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku   w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973) zarządzam:

 

§1

Zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe okulary korygujące wzrok lub soczewki kontaktowe, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli:

- badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (badania wstępne, okresowe, kontrolne) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

- pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez 4 godziny swojego dobowego wymiaru czasu pracy,

- zaświadczenie o potrzebie używania okularów wydał lekarz prowadzący profilaktyczną opiekę zdrowotną.

§2

Zwrot kosztów zakupu okularów korygujących lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok następuje na wniosek pracownika, do wysokości faktycznie poniesionych kosztów zakupu okularów lub soczewek korygujących wzrok, nie więcej jednak niż 500 zł i nie częściej niż raz na rok.

§3

Pracownik nabywa prawo do refundacji poniesionych kosztów na zakup okularów na podstawie:

- aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez okulistę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (medycyna pracy)

- pisemnego wniosku pracownika

- przedstawienia imiennego dowodu zakupu okularów

§4

W przypadku pogorszenia się wzroku, powodującego konieczność wymiany okularów lub szkieł refundowanych wcześniej przez pracodawcę, wymiana ta powinna być przedmiotem indywidualnych ustaleń na podstawie aktualnych badań okulistycznych.

§5

W przypadku zagubienia lub zniszczenia przez pracownika okularów, których zakup został refundowany przez pracodawcę, pracodawca nie ponosi kosztów zakupu nowych okularów korygujących wzrok.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2024 roku

DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10.docx (14,53KB)