Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Izby Regionalnej w Chudowie pod nazwą „Izba Łod Starki”

Zarządzenie Nr 8/2024     

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach 

z dnia 19.02.2024 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Izby Regionalnej w Chudowie pod nazwą „Izba Łod Starki”

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) i par. 6 ust. 1 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam Regulamin Izby Regionalnej w Chudowie pod nazwą „Izba Łod Starki”, którego treść została zawarta w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Biblioteki/pracowników filii nr 3 w Chudowie do zapoznania się z niniejszym Zarządzeniem wraz z załącznikiem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.