Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 4/2024 w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 4/2024

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 10 stycznia 2024 r.

 

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

 

na podstawie art. 68 i 69 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270, z późn.zm.) zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzenie w terminie 10 - 15 stycznia 2024 r. samooceny kontroli zarządczej
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach za rok 2023.

Celem samooceny jest uzyskanie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej
w jednostce oraz doskonalenie systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.

Zakres samooceny:

przedmiotowy - wszystkie obszary kontroli zarządczej,

podmiotowy: pracownicy merytoryczni, Gł. Księgowa

§ 2.

Wyznaczeni pracownicy wypełniają ankietę anonimowo, poprzez zakreślenie znakiem “x” właściwej odpowiedzi i jej uzasadnienie.

Po wypełnieniu, ankiety należy złożyć w urnie w pokoju Dyrektora do dnia 15 stycznia 2024 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.