Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za święto przypadające 6 stycznia 2024 r.

Zarządzenie nr 2/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 2 stycznia  2024 roku

 

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy za  święto przypadające 6 stycznia 2024r.

 

Na podstawie art.33 ust,1 ust 3 i ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023r. poz. 1465), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam dzień 2 stycznia 2024r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w zamian za święto przypadające 6 stycznia 2024 roku.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.