Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie Planu Finansowego na rok 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 1/2024
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 2 stycznia  2024 roku

 

w sprawie Planu Finansowego na rok 2024r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art.30 i 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. Poz. 869 z późn.zm.), art.27 i 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( DZ.U.z 2020roku, poz.194 z późn.zm.),  kierując się bieżącymi potrzebami Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Wprowadzam Plan Finansowy nr 1. 2024 z dnia  02.01.2024r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Głównej Księgowej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.