Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19 /2023 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 19 /2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 12.12.2023
 

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.  (tj. Dz. U. Z 2020., poz. 568 z późn.zm.) zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji majątku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach wg stanu na 31 grudnia 2023r.

 

§ 2

1. Inwentaryzacja metodą spisu z natury na dzień 31.12.2023 r. obejmuje:

a) środki pieniężne tj. gotówka w kasach w Gierałtowicach, Chudowie, Paniówkach, Przyszowicach.

b) druki ścisłego zarachowania,

2. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji oraz potwierdzenia salda na dzień 31.12.2023 obejmuje pozostałe aktywa i pasywa.

§ 3

​​​​​1. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

  • przewodnicząca komisji Teresa Antoszewska
  • członek komisji Iwona Bismor

2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji i potwierdzenia sald zobowiązują Głównego Księgowego.

§ 4

Osoby powołane na członków Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 5

Z czynności przeprowadzenia inwentaryzacji Komisja sporządza protokół i dostarcza Głównemu Księgowemu w terminie do 15-01-2024 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.