Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 22 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – Filia w Paniówkach

Zarządzenie Nr 13/2023
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 22 września 2023 roku

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach –Filia w Paniówkach,

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – filia w  Paniówkach i Przyszowicach terminie od 22.10.2023 do 29.10.2023r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję 2 komisję w składzie

  1. Joanna Huczała przewodnicząca komisji
  2. Teresa Antoszewska – członek komisji
  3. Iwona Bismor członek komisji
  1. Teresa Antoszewska przewodnicząca komisji
  2. Iwona Bismor członek komisji
  3. Janina Wyląg-Yousefi

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

- zbiory niewykorzystane i nieczytane przez co najmniej 7,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 29 września 2023 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.