Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 24 czerwca 2023 roku w sprawie Planu Finansowego na rok 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 8/2023
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 24 czerwca 2023 roku
 

w sprawie Planu Finansowego na rok 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Gierałtowicach.

 

Na podstawie art. 37 pkt 3 (tj. Dz.U.1991 nr 114 poz. 493) ustawy „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” kierując się bieżącymi potrzebami Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam Plan Finansowy nr 2. 2023 z dnia 24.06.2023 r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.