Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie stawek i zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy do odbycia podróży służbowej pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 6/2023

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 14 luty 2023 roku

 

w sprawie stawek i zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego   nie będącego własnością pracodawcy  do odbycia podróży służbowej pracowników w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167). oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr. 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami zarządzam:

 

§ 1

Dla używania samochodu prywatnego w celu odbycia podróży służbowych ustala się stawki za km dla samochodu osobowego:

  1. o pojemności skokowej silnika do 900cm3  - 0,8358 zł,
  2. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł.

 

§ 2

Ustala się ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 18/2020 z dnia1 czerwca  2020 roku. sprawie stawek i zasad rozliczania delegacji służbowych oraz używania samochodu osobowego   nie będącego własnością pracodawcy  do odbycia podróży służbowej pracowników  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.