Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia14 lutego 2023 roku w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy obowiązującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach i wprowadzenia Obwieszczenia dotyczącego systemu i rozkładu czasu pracy, przyjętego okresu rozliczeniowego czasu pracy, zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę i sposobie potwierdzania nieobecności w pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

Zarządzenie Nr 5/2023
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 14 lutego 2023 roku

 

w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy obowiązującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach i wprowadzenia Obwieszczenia dotyczącego systemu i rozkładu czasu pracy, przyjętego okresu rozliczeniowego czasu pracy, zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę i sposobie potwierdzania nieobecności w pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 194), art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510),  i par. 8 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  Gierałtowicach zarządzam, co następuje:

§ 1

Uchylam Regulamin Pracy obowiązujący w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku wraz z późniejszymi aneksami.

§ 2

Ustalam w formie Obwieszczenia zasady dotyczące systemu i rozkładu czasu pracy, przyjętego okresu rozliczeniowego czasu pracy, zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę i sposobie potwierdzania nieobecności w pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym Regulamin Pracy traci moc po upływie dwóch tygodni od podania niniejszego Zarządzenia do wiadomości pracowników, a Obwieszczenie o którym mowa w § 2 wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podpisania go przez pracownika.