Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie przyjęcia zmian do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej: Zasady rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 12/2022
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 20 września 2022 roku

 

W sprawie przyjęcia zmian do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej:  Zasady rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 15 maja 2020 r.
 

Na podstawie:  art. 27, 28 i 29 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. Poz. 194 ze zm.)

art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1680
z późniejszymi zmianami) w szczególności w oparciu o  art. 4, 5, 6, 7 , 9, 10 i 13.

art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach( Dz. U.  2019 r. poz.1479)  

zarządzam:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej:  Zasady rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 15 maja 2020, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale II Polityka rachunkowości w części ŚRODKI TRWAŁE I MAJĄTEK BIBLIOTEKI   

dodaje się punkty :

  • 14. Eksponaty muzealne/dobra kultury znajdujące się w Izbie Pamięci „Izba Łod Starki” nie są amortyzowane ani umarzane.”

15. Eksponaty muzealne/dobra kultury podlegają odrębnej ewidencji.

16. Eksponaty muzealne/dobra kultury otrzymane w drodze darowizny odnosi się bezpośrednio na Fundusz Instytucji Kultury.

 

  1. W „Wykazie kont syntetycznych”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad rachunkowości GBP w punkcie 1. „Konta bilansowe” dodaje się, po koncie „014 Zbiory biblioteczne”, konto „018 Muzealia”.
  2. W opisie kont, stanowiącym załącznik nr 2.  Zasady rachunkowości GBP  po opisie konta „014 Zbiory biblioteczne” dodaje się opis konta:

„018 Muzealia” - służy do ewidencji środków trwałych zaliczanych do muzealiów

 

§ 2

Postanowienia wchodzą w życie z dniem 20-09-2022 r