Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie powołania Komisji do nadzoru nad dokonaniem spisu przedmiotów zgromadzonych Panią Monikę Organiściok w Izbie Regionalnej pod nazwą Izba Łod Starki w Chudowie.

Zarządzenie Nr 8/2022
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
 z dnia 21 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji do nadzoru nad dokonaniem spisu przedmiotów zgromadzonych Panią Monikę Organiściok w Izbie Regionalnej pod nazwą Izba Łod Starki w Chudowie

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) par 3 ust 2 pkt 4 i par. 8 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  Gierałtowicach zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komisję do pełnienia nadzoru w zakresie dokonywanego spisu przedmiotów zgromadzonych przez Panią Monikę Organiściok w Izbie Regionalnej w Chudowie pod nazwą Izba Łod Starki i ich wyceny, przeprowadzanych przez Pana Damiana Adamczaka, w następującym składzie :

  1. Grażyna Płaszczyk Przewodnicząca Komisji
  2. Iwona Bismor Członek Komisji

 

2. Zakres spisu obejmuje tylko przedmioty, które zostaną przekazane Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gierałtowicach na podstawie odrębne umowy darowizny zawartej z Panią Moniką Organiściok

3. Określam czas pracy Komisji od 27 kwietnia 2022 r. do 14 września 2022 r., przy czym
w  uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec zmianie.

4. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji do złożenia protokołu końcowego z przeprowadzonych prac, zawierającego sporządzony przez Pana Damiana Adamczaka pełny spis przedmiotów wraz z ich opisem i wyceną w formie „Protokołu przekazania zbiorów” w siedzibie Biblioteki w terminie do 14 września 2022r.

5. Zakres prac Pana Damiana Adamczaka określa odrębna umowa.

6. Upoważniam członków Komisji do przetwarzania danych osobowych związanych z pracami komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.