Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 3/2022
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 9 lutego 2022 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierałtowicach

  1. Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. z dnia 9 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 194), w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. z dnia 11 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1479),
  2. Artykułu 772 Ustawy z dn.26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162).
  3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r.

 

w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1798). zarządzam co następuję:

§1

Wprowadzam Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierałtowicach.

§2

Traci moc Regulamin Wynagradzania Pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, wprowadzony  Zarządzeniem nr 4/13Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 02.04.2013r.

§3

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

DOCXRegulamin wynagradzania (33,91KB)