Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowy Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie nr 49/2021
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania z Materiałów Bibliotecznych oraz Usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

 

Na podstawie par. 7 ust. 3 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w  Gierałtowicach z dnia 25 sierpnia 2021 roku nadanego Uchwałą nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Gierałtowice (DzUWŚl poz. 5422 z 27.08.2021 r.) Zmieniona uchwałą XL/287/2021 z 6.10.2021 (DzUWŚl poz. 6548 z 14.10.2021 r.)

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Korzystania z Materiałów Bibliotecznych oraz Usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Treść regulaminu podaje się do wiadomości dla Użytkowników  do  wiadomości  poprzez  ich wywieszenie we wszystkich filiach Biblioteki oraz zamieszczenia na stronie internetowej www.biblioteka.gieraltowice.plwww.bip.biblioteka.gieraltowice.pl

§ 3.

1.Tracą moc Zarządzenia:

  1. nr  3/2009 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 15.04.2009r. w sprawie Regulaminu Udostępniania Zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej Gierałtowice,
  2. nr 3/2013 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia z dnia 02.04.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów specjalnych i usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach,
  3. nr 3/2017 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 1.03.2017r.
  4. nr 3/2018 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia aneksu dotyczącego obowiązku informacyjnego do Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1. 01.2022r. 

DOCXRegulamin Biblioteki.docx (31,17KB)
PDFZałacznik nr 1 do Regulaminu.pdf (1,14MB)
DOCXZałącznik nr 2 do Regulaminu.docx (14,72KB)