Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 47/2021 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Czytelnik – Czytelniczka 2021 roku oraz powołania komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 47/2021
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
z dnia 15 grudnia 2021 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu Konkursu Czytelnik – Czytelniczka 2021 roku oraz powołania komisji Konkursowej.

Na podstawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w  Gierałtowicach z dnia 25 sierpnia 2021 roku nadanego Uchwałą nr XXXIX/280/2021 Rady Gminy Gierałtowice (DzUWŚl poz. 5422 z 27.08.2021 r.) Zmieniona uchwałą XL/287/2021 z 6.10.2021 (DzUWŚl poz. 6548 z 14.10.2021 r.)

 

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Konkursu Konkurs „Czytelnik – Czytelniczka roku 2021 stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 10/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Czytelnik – Czytelniczka 2021 roku oraz powołania komisji konkursowej.

1 § 2 Kryteria wyłaniania Zwycięzców pkt 4 otrzymuje brzmienie:

Czytelnik/Czytelniczka, który otrzyma 50 pieczątek na poziomie 4 jest uprawniony/uprawniona do nagrody specjalnej, którą będzie bon na książki o wartości 100 zł ( nie ma możliwości wymiany bonu na formę pieniężną) oraz otrzyma tytuł Czytelnika/Czytelniczki roku 2021

2. 1 § 2 pkt 5 zostaje usunięty

3. § 3 pkt. 1 pkt 2 i pkt 3 zostają usunięte.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.