Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarządzenie Nr 45/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 1 grudnia 2021 roku

 

W sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U z 2017, poz.1875z późn. zmianami) oraz art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2017r poz.1049). Zarządzenie NR 0050.229.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2017r.

 

§ 1

Wprowadzić instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.