Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – filia w Paniówkach i Chudowie.

Zarządzenie Nr 37/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 13 sierpnia 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – filia w Paniówkach i Chudowie.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach –filia w Paniówkach i Chudowie  w terminie od 16.08.2021 do 31.08.2021r.

§ 2 

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję dwie komisję w składzie:

  1. Teresa Antoszewska –  Przewodnicząca komisji
  2. Janina Wyląg Yousefi – członek komisji
  3. Iwona Bismor -  członek komisji

 

  1. Teresa Antoszewska –  Przewodnicząca komisji
  2. Iwona Bismor -  członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji zbiorów kartograficznych:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone,

-zbiory niewykorzystane przez co najmniej 7.

§ 4

  1. Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 31 sierpnia.
  2. Komisja zobowiązana jest pracować w reżimie sanitarnym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.