Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach filia w Paniówkach i Chudowie.

Zarządzenie Nr 33/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 9 czerwca 2021 roku

 

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów audiowizualnych w  Gminnej Bibliotece Publicznej
w Gierałtowicach filia w Paniówkach i Chudowie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala w terminie od 10.06.2021 do 11.06.2021r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie

  1. Joanna Huczała - Przewodnicząca komisji
  2. Iwona Bismor – Członek komisji

§ 3

Komisja ds. selekcji zbiorów audiowizualnych

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone,

-zbiory niewykorzystane i wypożyczane przez co najmniej 7,

§ 4

  1. W związku z stanem epidemii Przewodnicząca Komisji każdorazowo będzie powoływana spośród komisji ds. selekcji księgozbioru. Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych zbiorów  według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 25 maja.
  2. Komisja zobowiązana jest pracować w reżimie sanitarnym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.