Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 19.03.2021 r dotyczącego naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia COVID-19.

Zarządzenie Nr 32/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 31 maja 2021 roku

 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2021 z dnia  19.03.2021r. dotyczącego naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia COVID-19

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu
 i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) w związku z art. 18 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 2 Zarządzenia nr 16/2021  z dnia 16.03.2021r. w sprawie naliczania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych w okresie obowiązywania przepisów o stanie zagrożenia COVID-19 wprowadza się następujące zmiany :

  1. Zmienia się punkt 3, który otrzymuje brzmienie : „Abolicja polega na odstąpieniu od pobierania należności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych  za okres trwania na terenie Rzeczypospolitej  stanu epidemicznego lub epidemiologicznego Covid 19. Warunkiem jej zastosowania jest zwrot książek. Abolicja obejmuje w taki przypadku okres wskazany w pkt. 2 par 2 zarządzenia Nr.16/2021  tj. od 13 marca 2020r. do dnia odwołania stanu epidemicznego lub epidemiologicznego.
  2. Usuwa się punkt 4.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.