Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 31/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z 31.05.2021 roku

 

 w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 28 kwietnia 2020 r. poz.194), po zasięgnięciu opinii organizatora

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadzić zmiany  do Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach przyjętego Zarządzeniem nr 6/2006 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gierałtowice z dnia 01.06.2006 r.:

  1. W pkt. III podpunkt 11 otrzymuje brzmienie:

            „11. W celu wsparcia Głównego Księgowego w realizacji jego obowiązków w Bibliotece Dyrektor może zatrudnić księgowego”.

  1. W pkt. IX Schemat organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach zostaną powiadomieni o zmianach w sposób zwyczajowy przyjęty w Bibliotece.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PNGSchemat GBP.png (413,42KB)