Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów kartograficznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 27/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 18 maj 2021 roku

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów kartograficznych z zasobów Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala w Gierałtowicach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala w terminie od 19.05.2021 do 20.05.2021r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie

  1. Joanna Huczała –  Przewodnicząca komisji
  2. Teresa Antoszewska - członek komisji

 

§ 3

Komisja ds. selekcji zbiorów kartograficznych:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone,

-zbiory niewykorzystane przez co najmniej 7.

§ 4

  1. Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 20 maja.
  2. Komisja zobowiązana jest pracować w reżimie sanitarnym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.