Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach Centrala.

Zarządzenie Nr 24/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 4 maja 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów audiowizualnych  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach Centrala.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

 

§ 1

Przeprowadzenia skontrum zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach  - Centrala w terminie od 05.05.2021 do 11.05.2021r.

§ 2

Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:

  1. Joanna Huczała  – Przewodnicząca Komisji
  2. Teresa Antoszewska – Członek komisji
  3. Iwona Bismor - Członek komisji

§ 3

Komisja Inwentaryzacyjna pracuje według Regulaminu Kontroli Zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach, który został powołany w Zarządzeniu nr 12/2020 w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

§4

Skontrum należy przeprowadzić metodą spisu z natury na dzień 05.05.2021r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom Komisji skontrum.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.