Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie ustalenia dnia 14 maja 2021 r. dniem wolnym dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w zamian za 1 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 22/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 21 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: ustalenia dnia 14 maja 2021 r. dniem wolnym dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach w zamian za 1 maja 2021 r.

 

Na podstawie art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (tj. Dz.U.2020.1320) zarządzam co następuję:

§1

Ustala się 14 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gierałtowice w zamian za 1 maja 2021 r., który przypada w sobotę.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.