Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 21/2021 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 19 kwietnia 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r.

Zarządzenie nr 21/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 20 kwietnia 2021 roku
 

w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 21 kwietnia 2021 do odwołania.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej zarządzam:

 

§ 1.

 1. Wprowadzenie procedury działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach dotyczącej obsługi czytelników w czasie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS cOv-2 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 1. Wprowadzenie procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia korona wirusem pracowników oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia korona wirusem.

Wytyczne znajdują się w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

 1. Procedury należy wdrożyć z dniem otwarcia Biblioteki dnia 21.04.2021 r.
 2. Do ich właściwego wykonania zobowiązuje się pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

§ 3

Uchylam zarządzenie nr 20/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w trakcie epidemii COVID-19

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr 21/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

Procedury dotyczące funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 

§ 1

 1. Obsługa Czytelników odbywa się z poziomu drzwi wejściowych do biblioteki. Czytelnicy nie mogą wejść do pomieszczeń biblioteki, nie mają osobistego dostępu do zbiorów biblioteki, czytelni i komputerów.
 2. Wypożyczanie książek odbywa się w przystosowanych do tego celu osłoniętych stanowiskach.
 3. Do stanowisk czytelnicy podchodzą pojedynczo.
 4. Stanowiska do wypożyczenia księgozbioru poddaje się na bieżąco dezynfekcji.
 5. Wszystkie usługi dodatkowe związane z kserowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz korzystaniem z Internetu są zawieszone.
 6. Przed wejściem do placówek dostępne są płyny do dezynfekcji rąk oraz wszelkie informacje dotyczące zasad higieny (instrukcja zakładania maseczek i rękawiczek, mycia i dezynfekcji rąk).
 7. Użytkownicy Biblioteki mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie placówek oraz zachowania odpowiedniego dystansu minimum 2 m wobec innych osób.
 8. Bibliotekarze są zobowiązani do kompleksowego dbania o higienę, tj. częstego mycia rąk i ich dezynfekcji, stosowania ochrony twarzy i rąk, czyli maseczek, przyłbic, rękawiczek, itp. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem pracodawcy.
 9. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 10. Książki zwracane przez czytelników poddawane są 3-dniowej kwarantannie.

 

§ 2

 1. Czas otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach i wszystkich filii dla czytelników od 10.00 do 17.00.
 2. Co dwie godziny / 12:00-12:15 oraz 14:00 – 14:15/ odbywać się będą piętnastominutowe przerwy na dezynfekcję, wietrzenie pomieszczeń oraz higienę osobistą pracowników.
 3. Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie, mailowo i odbierać je po uzgodnieniu terminu  z Bibliotekarzem.

3.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

wypożyczalnia tel. (32) 30 11 515,

e-mail

3.2 Filia nr 1 w Przyszowicach

wypożyczalnia tel. (32) 44-19-457

e-mail

3.3 Filia nr 2 w Paniówkach

      wypożyczalnia tel. (32) 238-60-13,

      

3.4 Filia nr 3 w Chudowie

      Chudów ul. Szkolna 54

      wypożyczalnia tel. (32) 23-01-455,

      e-mail

§ 3

 1. 1.Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie na okres 3 dni w wcześniej przygotowanym miejscu przez Bibliotekarza.
 2. Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 3.  Zaleca się dezynfekować powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi.
 4. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, w miarę możliwości obsługa winna przebiegać bezdotykowo.       
 5. Do odwołania nie będą się odbywały spotkania, imprezy i wydarzenia w Bibliotekach.  
 6. Nie będzie możliwości korzystania z toalet w budynkach Bibliotek.

 

§ 4

W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Czytelnika przed korona wirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury.