Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 19/2021 w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021.

Zarządzenie nr 19/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

z dnia 9 kwietnia 2021 roku
 

w sprawie wytycznych dla funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach obowiązujących od 12 kwietnia 2021 do 18 kwietnia 2021

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam:

 

§ 1.

Zawieszone zostaje funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach dla Czytelników w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021r.

§ 2

  1. Podstawowymi formami kontaktu z Gminną Biblioteką Publiczną są:
  1. poczta elektroniczna,
  2. forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego

ul. Ogrodowa 47, 44- 186 Gierałtowice

  1. telefony do filii.

Centrala Gierałtowice tel. 32 30 11-515
Filia 1- Przyszowice, tel. 32  44 19 457
Filia 2- Paniówki, tel. 32 44 19 458
Filia 3- Chudów, tel. 32 23-01-455

§ 3

1.W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (koronawirusa), mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników Biblioteki, wprowadza się następujące zmiany dotyczące sposobu świadczenia pracy przez pracowników Biblioteki:

  1. pracę w siedzibie Biblioteki i filiach Biblioteki świadczą pracownicy, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Biblioteki, wykonujący czynności, których nie można wykonywać poza siedzibą,
  2. pracownicy, których zakres wykonywanych czynności pozwala na pracę poza siedzibą Biblioteki mogą wykonywać pracę w miejscu swojego zamieszkania, według przydzielonych zadań, ustalonych przez pracodawcę. Pracownicy, którzy wykonują pracę poza siedzibą biblioteki są zobowiązani do zachowania zasad ochrony danych osobowych oraz wytycznych Prezesa UODO.

§4

Pracownicy za pracę w miejscu swojego zamieszkania zachowują prawo do wynagrodzenia.

§5

Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie i drogą mailową swojego przełożonego o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź
 o objęciu  go kwarantanną. 

 §6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.