Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece publicznej w Gierałtowicach.

Zarządzenie Nr 13/2021

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach

 z dnia 18 marca 2021 roku

 

 w sprawie przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych z zasobów Gminnej Bibliotece publicznej w Gierałtowicach

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) zarządzam:

§ 1

Przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach – centrala i filie  w terminie od 19.03.2021 do 09.04.2021r.

§ 2

Do przeprowadzenia selekcji księgozbioru powołuję komisję w składzie

  1. Teresa Antoszewska – członek komisji
  2. Iwona Bismor członek komisji
  3. Janina Wyląg Yousefi  – członek komisji
  4. Joanna Huczała - członek komisji

 

§ 3

Komisja ds. selekcji księgozbioru:

- wskaże pozycje zdezaktualizowane i nieodpowiadające charakterowi biblioteki,

- pozycje zniszczone, zaczytane,

-zbiory niewykorzystane i nieczytane przez co najmniej 7,

- niesamodzielne części dzieł wielotomowych.

§ 4

  1. W związku z stanem epidemii Przewodnicząca Komisji każdorazowo będzie powoływana spośród komisji ds. selekcji księgozbioru. Przewodnicząca jest odpowiedzialna za sporządzenie protokołów wyselekcjonowanych książek według przyczyny usunięcia ze zbiorów, według numerów inwentarzowych do dnia 12 kwietnia .
  2. Komisja zobowiązana jest pracować w reżimie sanitarnym.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam członkom komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.